EEN PROEF ABONNEMENT KAN OOK

PRIVACY STATEMENT LEESLAND NOORD-HOLLAND

Leesland Noord-Holland is de handelsnaam van Zaanlandia leesmappen BV en is gevestigd aan de Produktieweg 113 1521NJ Wormerveer. KVK nummer 35008139

Leesland Noord-Holland hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van haar abonnees en de gebruikers van de leeslandnoordholland.nl website. Dit privacy statement informeert gebruikers over de wijze waarop Leesland Noord-Holland hun persoonsgegevens beschermt.

Verwerking persoonsgegevens
Leesland Noord-Holland verwerkt persoonsgegevens van (oud) abonnees, van gebruikers van de website en personen die met ons o.a. via de mail in contact treden.

Beveiliging persoonsgegevens
Leesland Noord-Holland, neemt passende technische en organisatorische maatregelen om
(persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We zullen zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers omgaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld, meer in bijzonder aan incasso bureau’s en gerechtsdeurwaarders, om het mogelijke te maken achterstallige betalingen alsnog te laten innen. Leesland Noord-Holland maakt hierover met derden afspraken, zodat zij de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van ons bedrijf zal verwerken. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen
Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doen van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan kan de gebruiker op ieder moment en kosteloos een verzoek bij Leesland Noord-Holland indienen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Bewaartermijnen
Leesland Noord-Holland, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Wijziging van dit privacy statement
Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van Leesland Noord-Holland.

Contact.
Indien u vragen heeft, uw gegevens wilt inzien, een verzoek tot correctie wilt indienen, dan wel een klacht wilt indienen, dan kunt u een mail sturen naar leesland@omniservice.nl